Látó-tér Alapítvány

23 éve a látássérült emberek szolgálatában

Szolgáltatásaink

A gyermekekértA budapesti Vakok Iskolája Óvodájának főtámogatójaként, bevételeink legnagyobb százalékát a halmozottan sérült kisgyermekek fejlesztésére és kulturális programjainak szervezésére fordítjuk. 2018. évtől elindítottuk terápiás népzene foglalkozásainkat is a kicsinyek számára.

A kezdetek óta szervezünk vak gyermekek részére rendhagyó túrákat, táborokat. Filozófiánk az, hogy maximálisan lehetővé kell tenni a hátrányos helyzetben, elszigeteltségben élő vak gyermekek találkozását a természetes környezettel.

Kiemelten támogatjuk az integrációban tanuló diákokat, elsősorban a digitális írásbeliségre való átállásban, okos eszközök és számítógépek adományozásával.

A felnőttekértA látássérült felnőttek rehabilitációs ellátásában a sport kiemelt szerepet kap szervezetünknél. Kerékpározás, evezés, természetjárás, hegymászás sportokban próbálhatják ki magukat klienseink.
Feladatunknak tekintjük továbbá a felnőttkor küszöbén álló fiatalok önálló életvezetésének támogatását (segédszeközökkel, képzéssel, ösztöndíjakkal).

Mentor-programmal segítjük a 2018 szeptemberében, a Látássérültek Szakiskolájában indult Pék rész-szakképzésben résztvevő látássérült diákokat. A mentor-program további részletei.

Kommunikációs akadálymentesítési projektjeink közül az alapítványunk által kifejlesztett hangos-térképezési módszer a fehér bottal közlekedők százainak teszi egyszerűbbé a mindennapjait.

A családokértFigyelmünk fókuszába rendszerint azok a családok kerülnek, ahol hirtelen megváltozott élethelyzet, vagy ikerterhességből született vak gyerekek rónak tartósan nagy terhet a szülőkre, gyámokra. Eszköz-, vagy pénzadományaink könnyítenek a terhek viselésében.

Mottónk

Segítsd fel,
kísérd el,
bátorítsd, ha új utakra lép!

Kiemelt partnerek